PVC Atıksu ek parça kalıplarında esnek maça sistemi yöntemi ile EN 1329–1 ve TSE 275–1
standartlarına göre kalıp üretimi yapılmaktadır.